REPARATION AV BERGNÄSBRON

REPARATION AV BERGNÄSBRON
12 februari, 2018

Reparation av klaffbrodel på Bergnäsbron i Luleå

AB Infra Polar har tillsammans med en av ägarna, Finska GRK, vunnit ett kontrakt åt Trafikverket att utföra en ny överbyggnad i stål till klaffbrodelen med tillhörande anpassningar till befintliga fasta konstruktioner inklusive räckesarbeten och ommålning.

Projektet är av speciell art då det är reparationer och underhåll på den öppningsbara delen av bergnäsbron. Både väg och sjötrafik kommer vara avstängd under reparationsarbetet vilket innebär att samtliga arbeten kommer komprimeras tidsmässigt för att minimera störningen för berörd trafik.

Projektet kommer färdigställas under 2018.