Färdiga projekt

LKAB:s bangårdar i Malmberget och Svappavaara

Omändring och utvidgning av LKAB:s bangårdar i Malmberget och Svappavaara är en stor entreprenad som beräknas bli färdig till sommaren 2015.