INFRAPOLAR BLIR GRK INFRA

INFRAPOLAR BLIR GRK INFRA
3 september, 2018

GRK förstärker sin verksamhet i Sverige

Pressmeddelande:

OBS! För att ladda hem som PDF, KLICKA HÄR

GRK-koncernen förstärker sin verksamhet inom infrastrukturmarknaden i Sverige och köper hela aktiestocken i Infra Polar AB. Genom företagsköpet ändras företagets namn till GRK Infra AB och verksamheten förnyas. GRK Infra AB blir en del av GRK-koncernen, vilket på ett utmärkt sätt stöder företagets strategi för tillväxt och internationalisering.

” Den nya företagskonstellationen gör det möjligt att utvidga GRK Infra AB:s verksamhet, särskilt inom tekniskt krävande och större entreprenader. Den helt nya organisationen, som startades hösten 2017, upplever den nya företagskonstellationen som mycket positivt. Detta innebär även att GRK:s position inom den svenska infrastrukturmarknaden förstärks”, konstaterar GRK Infra AB:s verkställande direktör Risto Takkinen.

”GRK Infra AB:s verksamhet inriktas på det allt viktigare marknadsområdet krävande infraprojekt och spårbygge. Företagsköpet innebär, att GRK-koncernens breda kunnande och flexibla resurser kan utnyttjas även över landsgränserna”, säger GRK Infra Ab styrelseordförande Jouko Viitala.

GRK grundades 1983, och var till en början inriktat på fastighetsaffärer och byggverksamhet. Under år 2007 utökades verksamheten till infraentreprenader (till exempel broar, motorvägar och planskilda korsningar), vilket så småningom blev GRK:s huvudsakliga verksamhetsområde. Företagets ägs av över 40 nyckelpersoner samt av det finska investeringsbolaget Tesi och pensionsbolaget Ilmarinen.
GRK-koncernen har vuxit snabbt och lönsamt från år 2010 och framåt. Huvuddelen av tillväxten har varit organisk. Till de strategiska tyngdpunkterna hör säkerställande av verksamhetens kontinuitet, skapande av lönsam tillväxt samt förstärkning av företagets positioner i Finland och närområden. Tillväxten sker både inom de befintliga och nya verksamhetsområdena, och genom överskridande av de geografiska gränserna.

 

Mer information

GRK Infra Ab, Risto Takkinen, verkställande direktör, risto.takkinen@grk.fi , tel. +46 70 525 2672 GRK Oy, Jouko Viitala, GRK Infra Ab styrelseordförande, jouko.viitala@grk.fi, tel. +358 40 537 1768

 

Om GRK

GRK är en innovativ koncern i byggbranschen, där finska GRK Oy och Winco Oy, estniska GRK Infra AS samt svenska GRK Infra AB ingår. Genomförande av krävande infraprojekt, ledning av stora projekt samt bred expertis inom spårbyggnad ingår i vårt kärnkunnande. Mer än 400 professionella medarbetare arbetar inom koncernen, och omsättningen under år 2017 var mer än 200 miljoner Euro. www.grk.fi

Nu senast ansvarade GRK Infra för reparationen av Bergnäsbron i Luleå