Tjänster

Vi erbjuder följande tjänster inom infrastruktur samt olika typer av stora och små anläggningsprojekt som total- eller generalentreprenad:

•  Infrastuktur för energisektorns jordgasrör, vindkraftverk och vattenkraft
•  Infrastruktur för järnvägar, vägar och broar
•  Losshållning av berg
•  Omfattande massförflyttning och muddringsarbete
•  Rening av hamnbottnar
•  Miljöprojekt med förorenad mark
•  Kommunaltekniskt arbete inom V & A