PILKABÄCKEN KALIX

BORTTAGANDE AV VANDRINGSHINDER I PILKABÄCKEN, KALIX

Infra Polar har vunnit ett anbud åt Trafikverket där uppdraget är att byta två befintliga trummor i Pilkabäcken till en rörbro. Arbetet utförs för att ta bort vandringshinder för fiskarna så att de kan vandra upp längs bäcken igen och fortplanta sig samt för att de gamla trummorna behövde förnyas.

Markförhållandena är sådana att massorna är väldigt skredbenägna, därför måste en stabilisering av marken utföras kring trumbytet genom att blanda in ett stabiliseringsmedel i marken. Stabiliseringsarbetet sker med speciell utrustning som tillhandahålls av en av Infra Polars finska ägare, GRK. En omfartsväg anläggs för trafiken samt en ny rörbro monteras, dimension 5,3 meter.

Projektet pågår 2017-2018

 

000