BRO KALLOKAJOKI KIRUNA

Destination Kallokajoki, Kiruna
Beskrivning Ny bro över Kallokajoki, väg E45, Ruoksujärvi.
Projektledare
Kund Trafikverket Investering.
Disciplin Väg- och gatubyggnad
Projektettid 2016
Värde
Entreprenadform
000