KARHAKKA VÄSTRA, GÄLLIVARE

Destination Karhakka Västra, Gällivare
Beskrivning Ombyggnad av gator, gatubelysning och va-ledningar inom området Karhakka västra i Gällivare. I Karhakka västra ingår tio gator.
Projektledare
Kund  Gällivare Kommun
Disciplin Väg- och gatubyggnad, Kommunalteknik
Projekttid 2015
Värde
Kontraktsform
000